Sähköalojen ammattiliitolta ilmoitus STTA:n jäsenyrityksiin kohdistuvasta rajoitetusta myötätuntotyötaistelusta ajalla 1.11.2017 klo 6.00 - 8.11.2017 klo 6.00.

Sähköalojen ammattiliitto ry on illalla 26.10.2017 toimittanut Sähkötekniset työnantajat STTA ry:lle ilmoituksen STTA:n jäsenyrityksiä koskevasta rajoitetusta myötätuntotyötaistelusta ajalla 1.11.2017 klo 6.00 - 8.11.2017 klo 6.00.

Myötätuntotyötaistelulla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa haluavansa tukea ja osoittaa solidaarisuutta Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskevassa työehtosopimusriidassa.

Sähköalojen ammattiliiton työtaistelua koskeva ilmoitus, liite

Myötätuntotyötaistelu koskee

A. STTA:n jäsenyritysten alla luetelluissa yrityksissä ja niiden kaikissa yksiköissä tekemiä kaikkia sähköistys- ja sähköasennusalan töitä ajalla 1.11.2017 klo 6.00 - 8.11.2017 klo 6.00.
 • Arctech Helsinki Shipyard Oy
 • Boliden Harjavalta Oy
 • Boliden Kokkola Oy
 • Konecranes Oyj
 • Konecranes Finland Oy
 • Konecranes Global Oy
 • KONE Hissit Oy
 • Meyer Turku Oy
 • Otis Oy
 • Outokumpu Chrome Oy
 • Outokumpu Stainless Oy
 • Ovako Imatra Oy Ab
 • Pyhäsalmi Mine Oy
 • SSAB Europe Oy
 • Valmet Automotive Oy

B. Ylitöiden tekemistä kaikissa STTA:n jäsenyrityksissä ajalla 1.11.2017 klo 6.00 - 8.11.2017 klo 6.00.

Työtaistelun ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Sähkötekniset työnantajat STTA selvittää työtaistelun laillisuutta.

 STTA esittää paheksuntansa sen johdosta, että 31.1.2018 saakka voimassa olevasta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta huolimatta Sähköalojen ammattiliitto kohdistaa työtaistelutoimia työehtosopimusta noudattaviin STTA:n jäsenyrityksiin.

Työtaistelulla STTA:n jäsenyrityksille, niiden asiakkaille ja STTA:n jäsenyritysten työntekijöille aiheutettavilla vahingoilla ei miltään osin voida vaikuttaa Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskevaan työehtosopimusneuvottelutilanteeseen tai parantaa kyseisellä sopimusalalla lakossa olevien työntekijöiden asemaa.

 Lisätiedot: STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi, puhelin 09 5476 1419