Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus vahvistettu yleissitovaksi

13.6.2017

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 5.6.2017 tekemällään päätöksellä vahvistanut, että 1.2.2017 voimaan tullut Sähköistys- ja sähköasennustoimialan työehtosopimus on soveltamisalallaan yleissitova.
Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes lautakunta tai työtuomioistuin työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta säädetyn lain nojalla toisin päättää.

Työehtosopimus vahvistettiin yleissitovaksi Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liitto ry:n työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnalle esittämästä vastustuksesta huolimatta.
Vastustuksen perusteena oli se, että Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus – aivan kuten sitä edeltävät työehtosopimukset jo kymmenien vuosien ajan - käsittää myös teollisuuden prosessisähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt, jotka sisältyvät myös Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan.

Sähköistys- ja sähköasennustoimialan työehtosopimuksen osapuolina ovat Sähkötekniset työnantajat STTA ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry.

Nyt yleissitovaksi vahvistettu työehtosopimus on korvannut 1.2.2017 lukien
- Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen yleissitovan Sähköistysalan työehtosopimuksen; sekä
- Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välisen Sähköasennusalan työehtosopimuksen

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, puhelin 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi.