Sähköistysalalla palkkaratkaisut 31.1.2017 saakka

9.10.2015

Sähköistysalan työntekijät

Sähkötekniset työnantajat STTA ja Sähköalojen ammattiliitto ovat sopineet Sähköistysalan työehtosopimuksen palkankorotuksista sopimusjaksolle 1.8.2016 – 31.1.2017.

Korotukset toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen.

Perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia aikapalkkoja, urakkatyön takuupalkkoja sekä muiden urakalla tehtävien töiden tavoiteansiota korotetaan 0,05 euroa tunnilta. Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 8 euroa kuukaudessa.

Työehtosopimuksen urakkahinnoitteluita, kesken olevia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita sekä kesken olevia könttäurakoita korotetaan 0,215 %.

Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan kuitenkin jo tätä ennen 0,4 %:lla helmikuussa 2016.

Palkankorotusten toteuttaminen kuuden kuukauden etäisyydellä toisistaan johtuu keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksessa määrittelemistä sopimuskausista ja samassa sopimuksessa palkankorotuksille vahvistetuista toteutusajankohdista.

Elokuun 2016 korotusten taso on keskusjärjestöjen sopimuksen edellyttämällä tavalla suhteutettu kuuden kuukauden pituiseen sopimuskauteen 1.8.2016 – 31.1.2017.

Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja Sähköalojen ammattiliiton välinen Sähköistysalan työehtosopimus on yleissitova. Sopimuksen soveltamisalalla työskentelee kaikkiaan noin 10 000 henkilöä rakentamisen, teollisuuden ja laivanrakennuksen sähköistystöissä.

Sähköistysalan toimihenkilöt

Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt sopivat syyskuussa 1.4.2016 toteutettavasta toimihenkilöiden palkankorotuksesta.

Ajanjakson 1.4.2016 – 31.1.2017 käsittävän palkkaratkaisun mukaan kokoaikaisen toimihenkilön kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2016 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on  13,33 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,36 %.

Myös tämä korotus perustuu keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkankorotuksista tekemään sopimukseen.

Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus kattaa sähköistys- ja lvi-alojen toimihenkilötehtävät ja on soveltamisalallaan yleissitova.

Työnantajapuolta työehtosopimuksessa edustavat Sähkötekniset työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU sekä Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Toimihenkilöitä sopimuksessa edustaa Ammattiliitto Pro ry.

Lisätiedot

stta@stta.fi
 
STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, puhelin 09 5476 1419