Voimassa olevat työehtosopimukset

Sähkötekniset työnantajat STTA neuvottelee sähköistysalan työntekijöiden työsuhteissa sovellettavan Sähköistysalan työehtosopimuksen sekä on yhtenä neuvotteluosapuolena sähköistys- ja lvi-toimialojen toimihenkilöiden työsuhteissa sovellettavassa Talotekniikka-alan työehtosopimuksessa toimihenkilöille.
Viranomaiset ovat vahvistaneet molemmat edellä mainituista työehtosopimuksista yleissitoviksi omalla soveltamisalallaan.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2017 - 2018

Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2017 - 2018

Sähköasennusalan urakkahinnoittelu 1.6.2002 
Sähköasennusalan urakkahinnoittelua sovelletaan Sähköistysalan työehtosopimuksen (2015–2017) 8 § C mukaisena urakkahinnoitteluna tilaajalle 31.5.2015 tai sitä ennen tarjottuihin töihin.

Sähköistysalan urakkahinnoittelu 1.6.2015
Sähköistysalan urakkahinnoittelua sovelletaan Sähköistysalan työehtosopimuksen (2015–2017) 8 § C mukaisena urakkahinnoitteluna tilaajalle 1.6.2015 tai sen jälkeen tarjottaviin töihin. 

Toimenkuvaus, talotekniikka-alan toimihenkilö 6/2014, täytettävä lomake